Årsmøde 2024 i Roskilde Folkeuniversitet

Den 13. marts 2024, kl. 16:30 – 17:00 i Forsamlingen i Byens Hus, Roskilde

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering ved formanden
 3. Årsregnskab 2023
 4. Planer for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til komiteen, jf. vedtægten.
  Der er ikke valg til komiteen i 2025
 7. Dato for årsmøde 2025
  Torsdag d. 13. marts 2025
 8. Eventuelt


Komiteens medlemmer er fra årsmødet 2023, 15. marts og tre år frem til årsmødet i marts 2026

 • Anne-Sophie Olander
 • Anette Øster
 • Isabella Fuglø
 • Mette Sonne Brendstrup
 • Frank Birkebæk
 • Jes Nysten, formand
 • Søren Lyder Jacobsen

Anne Klok, kursusadministration og kommunikation, kontakt@roskildefolkeuniversitet.dk

Anne-Lise Pedersen, bogholder for komiteen