William Blake’s forunderlige verden

William Blake’s forunderlige verden

v/ Jes Nysten, cand. teol., forfatter og foredragsholder
4 gange – 23.10/30.10/06.11/13.11
Alle gange kl 16.00 til 17.45
Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 23
Pris: 440 kr

Blake var digter, maler, gravør – en ener ikke blot i samtidens kulturliv, men frem til i dag fremstår han som en dybt fascinerende visionær og spirituel kunstner, der har skabt sit helt eget univers, hvor han udfolder sine visioner ved yders original blanding af digt, maleri, grafiske værker.

Flere af hans værker foreligger på dansk fx “Jerusalem” og “Ægteskabet mellem Helvede og Himlen” – værker som vi naturligvis i fællesskab skal dykke ned i for at få greb om denne forunderlige verden. Hans enestående illustration til Dantes “Den guddommelige Komedie” skal vi også stifte bekendtskab med. 

Filosofiens Mesterværker

Filosofiens Mesterværker
v/ Kasper Lysemose, filosof og foredragsholder
8 gange – med start d. 23.10
Kurset er hver mandag begyndende mandag den 23.10. Hernæst 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12 og  11/12. Alle dage kl 16.00 til 17.45
Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 22. Pris: 880 kr

Filosofien vrimler med tanker udtænkt af historiens mange filosoffer og nedskrevet i et utal af filosofiske værker. Alligevel dukker nogle værker oftere op end andre. Hvorfor? Fordi de er i en klasse for sig! Disse filosofiske mesterværker har det med at overleve deres fortolkninger og være en uudtømmelig kilde til menneskets forsøg på at forstå sig selv og sin verden. Platons idéer, Descartes cogito og Kants kategoriske imperativ er eksempler på sådanne store tanker i filosofien, som vi ikke bare har bag os, men stadig i høj grad foran os. I denne forelæsningsrække vil man blive indført i – og udfordret af – en perlerække af filosofiens absolutte mesterværker.

Kurset vil omhandle:
Platon: Staten
Aristoteles: Den nikomakhæiske etik
Aurelius Augustin: Bekendelser
René Descartes: Metafysiske meditationer
Immanuel Kant: Grundlæggelse af sædernes metafysik
Søren Kierkegaard: Kjerlighedens gjerninger
Friedrich Nietzsche: Moralens genealogi
Hannah Arendt: Menneskets vilkår

Henrik Nordbrandt: En stor, nu voldsomt savnet digter og hans litteraturhistoriske betydning

Henrik Nordbrandt: En stor, nu voldsomt savnet digter og hans litteraturhistoriske betydning v/ Erik Skyum-Nielsen

Foredraget afholdes i samarbejde med Roskilde Kunstforening.
Lørdag d 14.10 kl 10.00 til 14.30
Sted: Palæfløjen, Stændertorvet 3
Pris: 260 kr

Foredraget vil tilstræbe en samlet præsentation af lyrikeren Henrik Nordbrandt (1945-2023) og belyse hans indflydelse på en række yngre danske digtere.

Om formiddagen stiller Erik Skyum-Nielsen først skarpt på hovedmotiverne hos Nordbrandt: rejsen, stedet og angsten, og på den gennemgående modsætning mellem nærvær og fravær i hans digtning. Dernæst forsøges fire indfaldsvinkler på formen, nemlig poesi som paradoks, billedsprog, versrytme og tiltale – en tale i digtets særlige rum til nogen eller noget, der ikke kan svare, fordi talen rettes til én, der er død, eller til noget, der er utilgængeligt for menneskelig samtale.

Efter frokost udvides perspektivet til de yngre lyrikere, som har gået i skole hos Nordbrandt, først og fremmest Søren Ulrik Thomsen, men også Pia Tafdrup, Thomas Boberg og Pia Juul. Hvis første del er en generel indføring i digtlæsning, giver anden del et mini-overblik på moderne dansk poesi over det halve århundrede, som er gået siden den skelsættende debut med “Digte” (1966).

Middelalderens filosofi, litteratur og videnskab om natur – og den aktuelle appel?

Middelalderens filosofi, litteratur og videnskab om natur – og den aktuelle appel? v/Aksel Haaning, lektor i filosofi- og videnskabshistorie

3 gange – 04.09/11.09/18.09
Alle dage kl 16.00 til 17.45
Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 23. Pris: 330 kr

Gennem tre sammenhængende foredrag skal vi se nærmere på nogle helt særlige værker og strømninger i den europæiske litteratur og filosofi – værker, der nu foreligger i moderne oversættelser til engelsk og dansk. Samtidig skal vi fokusere på det populære Tidsskriftet Ny Jord I-V (2016-2021), hvor historie og nutid spiller sammen på ny og overraskende måde.

1. forelæsning:
Det 12. århundredes renæssance og åbning mod naturen. Bernhard Silvestris’ Cosmographia, en ny og anderledes skabelsesberetning.

2. forelæsning:
Fornyelse i den kristne mystik: Frans af Assisi og Umbriens åbenbaring – herunder maleren Giottos portrætserie.

3. forelæsning:
Ny videnskab om natur – Albert den Stores naturinteresse og Thomas Aquinas med det forunderlige skrift med titlen Aurora, eller Morgenrøde.

Edvard Munch

Edvard Munch – en plaget kunstnersjæl hvis indflydelse dårligt kan overvurderes v/ Rasmus Olsen, kunsthistoriker
5 gange – med start 10.10
Alle dage kl 16.00 til 17.45
Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 23. Pris: 550 kr

Edvard Munch havde en hård opvækst, præget af sygdom og først moderens og dernæst søsterens død. Han far var meget hård og opdragede sine børn med religiøs jernhånd. Barndommens traumer sad i Munch livet igennem, men ud af traumerne kom en kunst, som verden ikke havde kendt mage til.
Munch var en af sin generations mest revolutionerende kunstnere, men han var også et barn af sin tid, og kurset vil sætte Munch i et kunst- og kulturhistorisk perspektiv, og hans ophold i eksempelvis Paris, Berlin og København vil blive grundigt behandlet.
Det er en kendt sag, at Munchs forhold til kvinder mildt sagt var, problematisk, og er endnu et aspekt der vil blive omtalt. Sammenfattende må man sige, at livet igennem var han en konstant plaget sjæl, men det ændrer ikke på det faktum, at tilbage står et værk, hvis betydning for det 20. århundredes billedkunst næppe kan overvurderes.