Grundtvig og hans
betydning.     


v/ Jes Fabricius Møller, lektor, dr. phil.

Mandag d. 26. august kl. 19.00-20.45.
Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 23
Pris : 140 kr

Grundtvig var digter, historiker, oversætter, politiker og præst. Hans forfatterskab er enormt og hans betydning for eftertiden er stor.

Foredraget vil redegøre for hovedlinjerne i forfatterskabet og diskutere den betydning, som Grundtvig faktisk havde og ikke mindst den betydning, som han er blevet tillagt.