Romerbrevet

v/Troels Engberg-Pedersen, professor em, dr teol.

5 gange – 21.10, 28.10, 04.11, 11.11, 18.11
Alle gange kl 17.15 til 19.00
Sted : VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 21
Pris : 700 kr
 
Ved siden af evangelierne om Jesus er Paulus’ brev til de Kristustroende i Rom den mest centrale tekst til belysning af, hvad den allertidligste kristendom overhovedet var.

Her behandles emner som disse:

Hvad er forholdet mellem religion og etik?
Hvad er overhovedet kristen etik?
Hvad er forholdet mellem Kristustro og jødedom (Paulus var og blev jøde!)? Hvad var menighedens placering i forhold til det omgivende samfund, inkl. kejsermagten?
Og hvordan levede man inden for menigheden selv?

Alle disse emner vil blive belyst i en fremadskridende læsning af teksten, hvor hovedvægten ligger på deltagernes forståelse af, hvad Paulus vil sige: en sprængfarlig tekst, der ikke har mistet noget af sin aktualitet.