To tænkere, ét emne: Barmhjertighed hos Kierkegaard og Løgstrup

v/ Kasper Lysemose, ph.d. i filosofi

I 1968 gjorde studenterne oprør. Det samme gjorde Løgstrup, der i netop det år udgav sin bog Opgør med Kierkegaard. Alligevel forblev forholdet mellem Løgstrup og Kierkegaard indviklet. På denne temadag vil vi stille skarpt på forholdet ved at lade deres tænkning mødes over ét af de temaer, de deler, nemlig barmhjertigheden.
Er det nok, at man har ‘et hjerte i barmen’? Eller må man også have ‘penge på lommen’? Består barmhjertigheden alene i et særligt sindelag? Eller må der også ydes konkret hjælp til nødlidende, før der kan være tale om ægte barmhjertighed? – Eller svarer barmhjertigheden mon snarere på de situationer, hvor hjælpen selv er hjælpeløs? Og hvem svarer egentlig i den slags situationer? Er det os, eller noget i os – eller sågar noget på tværs af os? I hvilken forstand er barmhjertighed overhovedet en handling?
Løgstrup analyserede barmhjertigheden som en ’suveræn livsytring’ i mødet med det andet menneske. Kierkegaard, på sin side, omtalte den som ‘en kærlighedens gerning, selvom den intet kan give og intet formår at gøre’. Vi tager de to tænkeres bud under nærmere øjesyn.

Fredag den 17. maj kl. 16.00 – 20.00
Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, lokale 20.
Pris: 300